Member companies

Swedish companies

Code
Company
37
ACE European Group UK Limited filial Sverige
214
AIG Europe Limited UK filial i
52
Aktsam, Försäkringsaktiebolaget
43
Chartis Europe S.A. ej aktiv, se kod 214 AIG Europe Ltd
60
Codan Forsikring A/S filial Sverige, c/o Trygg-Hansa
103
Dalarnas Försäkringsbolag
54
Dina Försäkringar AB
27
Folksam ömsesidig sakförsäkring
153
Försäkrings AB Göta Lejon, VD
207
Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filial
41
If - Volvia Försäkringar
15
If Märkesförsäkring
05
If Skadeförsäkring AB
137
Länsförsäkringar Bergslagen
102
Länsförsäkringar Blekinge
143
Länsförsäkringar Gotland
108
Länsförsäkringar Gävleborg
109
Länsförsäkringar Göinge- Kristianstad
110
Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän
111
Länsförsäkringar Halland
114
Länsförsäkringar Jämtland
115
Länsförsäkringar Jönköping
116
Länsförsäkringar Kalmar län
133
Länsförsäkringar Kristianstad SE KOD/SEE CODE 109
121
Länsförsäkringar Kronoberg
124
Länsförsäkringar Norrbotten
26
Länsförsäkringar Sak/Utl Försäkringsaktiebolag (publ)
127
Länsförsäkringar Skaraborg
150
Länsförsäkringar Skåne
128
Länsförsäkringar Stockholm
129
Länsförsäkringar Södermanland
131
Länsförsäkringar Uppsala
132
Länsförsäkringar Värmland
134
Länsförsäkringar Västerbotten
135
Länsförsäkringar Västernorrland
104
Länsförsäkringar Älvsborg
142
Länsförsäkringar Östgöta
213
Markel International Insurance Company Ltd UK, filial Sverige
36
Moderna Försäkringar filial till Tryg Forsikring A/S, Danmark
201
Moderna Trygghetsförsäkringar ej aktiv - se kod 036
63
Posten Försäkrings AB i likvidation c/o Protector Forsikring ASA
209
Protector Försäkring Sverige, filial ProtectorForsikring ASA
44
QBE Insurance (Europe) Ltd, UK filial Sverige
155
Solid/Gjensidige Forsäkring
156
Stockholmsregionens Försäkring AB
151
Sveland Sakförsäkringar AB
53
Svenska Konsumentförsäkringar AB
68
TeliaSonera Försäkring AB
69
Tennant Försäkringsaktiebolag (tidigare medlem)
152
Tre Kronor Försäkring AB
01
Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag
216
W.R. Berkley Insurance (Europe) Limited UK, svensk filial
61
Vabis Försäkrings AB
57
XL Insurance Company Ltd
200
Zurich Insurance plc (Ireland), filial Sverige

Foreign companies - Freedom of Services, FOS

Code
Company
34
ACE European Group UK Limited, filial Sverige
IC
202
Arriva Insurance Company Ltd c/o Van Ameyde Sweden AB
IC
204
AXA Corporate Solutions Assurance c/o Crawford & Co (Sweden) AB
IC
59
CHUBB Insurance Company of Europe S.A. (tidigare medlem)
IC
203
Electric Insurance Ireland Limited c/o Crawford & Co (Sweden) AB
IC
40
Ensign Motor Policies AVUS Sverige
IC
70
Euro Insurances Ltd c/o Van Ameyde Sweden AB
IC
215
HDI Gerling Verzekeringen N.V.
IC
205
Hiscox Insurance Company Ltd (tidigare medlem)
IC
210
International Insurance Company of Hannover Ltd c/o Svedea AB
IC
212
Lloyd's Association of Underwriters Storbritannien
IC
65
Probus Insurance Company
IC
72
UPS International Insurance Ltd c/o Crawford & Co (Sweden) AB
IC
211
Vardia Insurance Group AB
IC
208
Watercircles Sverige AB
IC
printer-icon