Det här gör vi

Trafikförsäkringsföreningen (TFF) är en samarbetsorganisation för Sveriges trafikförsäkringsbolag.

 

  • Vi ger ersättning till de som drabbats av en skada i en trafikolycka där okända, oförsäkrade eller utländska motorfordon varit inblandade,
  • Vi tar ut en avgift (trafikförsäkringsavgift) av dem som inte trafikförsäkrat sitt fordon,
  • Vi tillvaratar svenska intressen i det internationella trafikförsäkringssamarbetet inom det så kallade Gröna Kort-systemet och andra organisationer.

 

 

TFF bildades 1929 när obligatorisk trafikförsäkring infördes i Sverige. Alla trafikförsäkringsbolag i Sverige är enligt lag medlemmar.


Verksamheten grundas i huvudsak på bestämmelser i trafikskadelagen.

Stadgarna är fastställda av regeringen och vi står under tillsyn av Finansinspektionen.

 

 

 

Ladda gärna ner vår broschyr om trafikförsäkringen (2,5 Mb pdf) som delas ut till körskolor.

printer-icon