• Sök
  • Meny

Det här gör vi

Trafikförsäkringsföreningen (TFF) är en samarbetsorgan för Sveriges trafikförsäkringsbolag.

  • Vi ger ersättning till de som drabbats av en skada i en trafikolycka där okända, oförsäkrade eller utländska motorfordon varit inblandade.

  • Vi tar ut en avgift (trafikförsäkringsavgift) av de som inte trafikförsäkrat sitt fordon.

  • Vi tillvaratar svenska intressen i det internationella trafikförsäkringssamarbetet inom Gröna Kort-systemet och andra organisationer.

Ytterligare ett av TFF:s uppdrag handlar om att minska andelen oförsäkrade fordon i landet och så här arbetar vi med detta område.   

TFF bildades 1929 när obligatorisk trafikförsäkring infördes i Sverige. Alla trafikförsäkringsbolag i Sverige är enligt lag medlemmar. Verksamheten grundas i huvudsak på bestämmelser i trafikskadelagen. Stadgarna är fastställda av regeringen och vi står under tillsyn av Finansinspektionen.

Läs mer om TFF i presentationsbladet (pdf).

Läs mer om trafikförsäkringen i vår folder (pdf).