border

Det här gör vi

Trafikförsäkringsföreningen (TFF) är en samarbetsorganisation för Sveriges trafikförsäkringsbolag.

 

  • Vi ger ersättning till de som drabbats av en skada i en trafikolycka där okända, oförsäkrade eller utländska motorfordon varit inblandade,
  • Vi tar ut en avgift (trafikförsäkringsavgift) av dem som inte trafikförsäkrat sitt fordon,
  • Vi tillvaratar svenska intressen i det internationella trafikförsäkringssamarbetet inom det så kallade Gröna Kort-systemet och andra organisationer.

 

Ytterligare ett av TFF:s uppdrag handlar om att minska andelen oförsäkrade fordon i landet och så här arbetar vi med detta område.   

 

 

TFF bildades 1929 när obligatorisk trafikförsäkring infördes i Sverige. Alla trafikförsäkringsbolag i Sverige är enligt lag medlemmar.


Verksamheten grundas i huvudsak på bestämmelser i trafikskadelagen.

Stadgarna är fastställda av regeringen och vi står under tillsyn av Finansinspektionen.

 

 

 

Läs mer om TFF i presentationsbladet (pdf).

 

Läs mer om trafikförsäkringen i vår folder (pdf).

printer-icon