Informationscenter

Ett Informationscenter finns i varje EES-land och i Schweiz. Kontakta centret i det land där din motparts fordon är registrerat. De har uppgift om vilka skaderegleringsrepresentanter som det egna landets försäkringsbolag har utsett i andra länder. De kan också tala om var ett fordon är försäkrat.

 

Vi är Informationscenter i Sverige och kan hjälpa till om du inte hittar det utländska försäkringsbolagets representant här.

 

Land
Informationscenter
Belgien
Belgian Motor Insurance Information Center
Bulgarien
Information Centre at Guarantee Fund
Cypern
Cyprus Information Center
Danmark
D F I M
Estland
Eesti Liikluskindlustuse Fond
Finland
Liikennevakuutuskeskus Finnish Motor Insurers´ Centre
Frankrike
AGIRA Organisme d'information
Grekland
The Hellenic Information Centre
Holland
Nederlands Bureau der Motorrijtuigverzekeraars
Irland
Motor Insurers' Bureau - Ireland
Island
Alpjódlegar Bifreidatryggingar Á Islandi
Italien
Istituto per la vigilanza sulle ass priv e di inter coll,c/o ISVAP
Kroatien
Hrvatski ured za osiguranje
Lettland
Motor Insurers´ Bureau of Latvia
Liechtenstein
NBI/NGF Information Center CH/FL
Litauen
Motor Insurers' Bureau of the Republic of Lithuania
Luxemburg
Fonds de Garantie Automobile
Malta
Transport Malta
Norge
Trafikkforsikringsforeningen
Polen
Polish Motor Insurers' Bureau
Portugal
Instituto de Seguros de Portugal
Rumänien
Fondul de Protectie a Victimelor Strazii
Schweiz
NBI/NGF Information Center CH/FL
Slovakien
Slovenská Kancelária Poist'ovatel'ov
Slovenien
Slovensko zavarovalno združenje
Spanien
Consorsio de Compensación de Seguros
Storbritannien
Motor Insurers' Bureau - UK (MIB)
Sverige
Trafikförsäkringsföreningen Swedish Motor Insurers
Tjeckien
Czech Insurers Bureau
Tyskland
GDV Diensteilstungs-GmbH & Co.KG Zentralruf der Autoversicherer
Ungern
Hungarian Motor Insurance Bureau
Österrike
Verband der Versicherungs- unternehmen Österreichs
printer-icon