Ansökan om avbetalningsplan

För många av våra ärenden finns det möjlighet att upprätta en avbetalningsplan. Fyll i ditt förslag till avbetalning nedan och skicka formuläret till oss.
 
Observera att detta endast är ett förslag från dig.
Vi återkommer med svar på ditt önskemål.

Villkor för avbetalningsplan

När vi upprättar en avbetalningsplan tillkommer en uppläggningskostnad på 170 kr. För varje aviseringstillfälle tillkommer dessutom en aviserings- och bokföringskostnad på 50 kr. Dröjsmålsränta kan tillkomma under amorteringstiden.

En eventuell avbetalningsplan inkluderar alla dina ärenden, förutom ärenden som överlämnats till kronofogdemyndigheten för utmätning eller till inkassobolag.

Du kan inte använda nedanstående formulär om du har ett ärende som överlämnats till kronofogdemyndigheten för ansökan om betalningsföreläggande. Kontakta vårt Kundcenter för information om betalningsmöjligheter.

En förutsättning för att en avbetalningsplan ska kunna beviljas, är att ditt/dina fordon är försäkrade eller avställda.

Minsta belopp att betala per månad är 300 kronor.


Referensnr:
 
Förnamn:
 
Efternamn:
 
c/o adress:
 
Gatuadress:
 
Postnummer:
 
Postort:
 
Telefonnr (dagtid):
 
Mobiltelefonnr:
 
E-postadress:
 
Belopp per månad att avbetala (minsta belopp är 300 kr):
 
Vilken månad kan du påbörja en eventuell avbetalningsplan?
 

 
Om TFF godkänner avbetalningsplanen önskar jag besked via:


 
Ev. meddelande:
 
 
Endast ifyllandet och avsändandet av ett webbformulär förhindrar inte att handläggningen av dina ärenden fortsätter. Vi kommer att skicka ett skriftligt svar till dig med besked om avbetalningsförslaget accepteras eller inte.
printer-icon