Jag har blivit påkörd av en cykel

Cyklar behöver inte ha trafikförsäkring och skadan kan därför inte handläggas av Trafikförsäkringsföreningen.

Om du har en olycksfallsförsäkring ska du anmäla skadan till ditt försäkringsbolag.

Om du har skadat dig under färd till eller från arbetet ska du anmäla skadan till Arbetsmarknadsförsäkringar (AFA).