Jag har blivit påkörd av ett oförsäkrat fordon

Om du har blivit påkörd av ett oförsäkrat fordon kommer Trafikförsäkringsföreningen (TFF) att handlägga din personskada.


När kan jag få ersättning

TFF reglerar skadan enligt samma regler som om fordonet var trafikförsäkrat.

Anmälan och reglering

Du och din motpart ska helst fylla i och skriva under skadeanmälans första sida direkt på skadeplatsen. Var och en fyller sedan i baksidan på skadeanmälan. Var noggrann med att alltid anteckna vittnens namn och adress.

Du ska anmäla skadan till TFF.