Intypning underlättar livet för maskinköparen

År 1998 införde försäkringsbranschen en frivillig intypning av arbetsfordon, skogs- och anläggningsmaskiner i enlighet med Brandskyddsföreningens regelverk SBF 127.

Säkerhetsbestämmelserna i försäkringsvillkoren kräver att maskinen uppfyller kraven i SBF 127 och att en årlig brandskyddskontroll utförs. Underlåtelse att följa dessa regler kan leda till reducerad eller utebliven ersättning vid eventuell skada.

Om maskinen typbesiktigats på uppdrag av tillverkare eller generalagent kan kunden vara förvissad om att den vid köpet uppfyller kraven i SBF 127. Köp av en maskin som inte uppfyller dessa säkerhetskrav kan innebära att maskinägaren nekas brandförsäkring.

Vi erbjuder tillverkare och generalagenter av arbetsfordon, skogs- och anläggningsmaskiner brandskyddsintypning i enlighet med SBF 127.

Efter godkännande utfärdas ett intyg och maskinen förses med en dekal som bekräftar att den vid leverans uppfyller försäkringsbolagens krav.

Intypningen är en kostnadsfri service som utförs av försäkringsbranschens representanter.

Mer information om SBF 127 kan beställas från Brandskyddsföreningen.

Ansökan om intypning

Förteckning över intypade maskiner

Beställning av intypningsdekaler