Torsdag 23 november har vi personalutbildning på eftermiddagen och därför stänger vi redan kl 12:00. Välkommen åter på fredag 24 november.

Stäng

Nyheter

K-HEAT ogräsbekämpare

2017-11-07
TFF vill informera att K-HEAT från K-vagnen inte omfattas av regelverket SBF 127 (brandskydd på arbetsfordon och -maskiner inklusive skogs- och anläggningsmaskiner). Det besiktningsprotokoll som finns utfärdat på TFF:s dokumentmall avseende denna modell är därför inte tillämpligt.

 

Rekommendation om elektroniskt stöldskydd för traktorer, terrängfordon och motorredskap

2017-02-22
TFF/Yrkestrafikgruppen har utgivit en rekommendation avseende elektroniskt stöldskydd.

Traktor, terrängfordon och motorredskap registrerade eller tagna i bruk 2018-01-01 och senare ska vara utrustade med elektroniskt stöldskydd. Elektroniskt stöldskydd ska motsvara kraven enligt normen för elektroniskt stöldskydd TFFN 901.
Undantagna fordon:
- Traktor och terrängfordon med nyvärde under 4 prisbasbelopp.
- Motorredskap med arbets-/tjänstevikt under 2000 kg.
- Elektriska truckar med lyftkapacitet under 5000 kg.
Rekommendation 2017:01, elektroniskt stöldskydd (pdf)

 

Rättelser och förtydliganden SBF 127 och SBF 128 

2017-02-06
Se informationblad avseende rättselser och förtydliganden i SBF 127:16 och 128:16 (pdf)

 

SBF 127:16 gäller från 1 april 2017

2016-12-28
Regelverket SBF 127 och 128 har reviderats. Bland annat har reglerna ändrats avseende traktor och skördetröska. Läs mer om ändringarna i detta dokument.

 

SSF 1084 indragen för revision

2016-12-06
Normen SSF 1084 - Krav avseende märkning av traktorer, terrängmotorfordon, motorredskap och arbetsmaskiner - är för närvarande indragen för revision.

 

Ny norm för märkning av traktorer och arbetsfordon 

2016-07-04
SSF Stöldskyddsföreningen har utfärdat normen SSF 1084 på uppdrag av Yrkestrafikgruppen inom Trafikförsäkringsföreningen (TFF) och i samarbete med Larmtjänst. Normen innehåller krav avseende märkning av traktorer, terrängmotorfordon, motorredskap och arbetsmaskiner.
Läs mer på SSF Stöldskyddsföreningens hemsida >

 

Caterpillar batterikabel

2015-07-01
Följande maskiner har batterikabel med dubbelhölje och sensor för varning vid eventuell genomnötning av ytterhöljet. Se bild nedan.

966K, 972K, 980K

950M, 962M, 966M, 972M, 980M, 982M

   

Ny version - SBF 127:15

2015-03-27

Nu finns SBF 127:15 klar för beställning hos Brandskyddsföreningen. Den tidigare versionen, SBF 127:14, kommer att leva kvar till 2016-12-31. Läs mer om de bägge versionerna i dessa blad:

SBF 127:15 Ändringsblad

SBF 127 - Information 2015-1

Utbildningsfilm för repetition av brandskyddskontrollen

2013-08-16

TFF har tagit fram en film som beskriver huvuddragen i en Brandskyddskontroll i enlighet Brandskyddsföreningens regelverk SBF 127.

Filmen ger en god repetition efter genomgången kurs. För dig som vill förnya ditt gamla utbildningsbevis är det krav på att ta del av filmen. Ett antal frågor finns även som stöd för repetitionen.

Film och frågor - Brandskyddskontroll

  

Godkända kabelhöljen

2012-02-16

Här hittar du information om godkända kabelhöljen.

Läs mer >>>

  

TMHSE råder om brandskydd

2011-12-20, Transportnet.se

I sitt senaste nyhetsbrev lyfter Toyota Material Handling Sweden (TMHSE) fram frågan om säkert brandskydd för gaffeltruckar genom att förklara och förtydliga hur reglerna är utformade, samt informerar om den brand- och säkerhetskontroll som ska genomföras minst var 14:e månad.

Läs mer >>>

  

Senaste version är SBF 127:14

Den aktuella versionen av "SBF 127:14 Regler för fast monterad släckanläggning och övriga brandskyddsanordningar på skogs- och anläggningsmaskiner" kan beställas från Brandskyddsföreningens hemsida via denna länk:

Beställning SBF 127:14

  

Använd alltid senaste versionen av brandskyddsprotokollet.

Aktuell utgåva hittar du här >>>