Betalningsmöjligheter

Betalning kan ske till något av nedanstående konton. Kom ihåg att ange ett referensnummer så att vi kan härleda din inbetalning.

Referensnumret hittar du högst upp till höger i det brev du fått från oss.

Kontonummer

Referens

Plusgiro: 15 55 40-8 Referensnummer eller personnummer
Plusgiro: 83 66 03-1 OCR-nummer
Bankgiro: 446-9730 Referensnummer eller personnummer

 

Vid betalning från utlandet ska IBAN och SWIFTKOD anges.
Använd plusgiro 15 55 40-8.
Kom ihåg att även ange ditt referensnummer.

IBAN: SE50 9500 0099 6026 0155 5408
SWIFTKOD: NDEASESS

 
 

Ansök om avbetalningsplan

Kontakta oss via formulär