Ansökan om avbetalningsplan

För många av våra ärenden finns det möjlighet att upprätta en avbetalningsplan. I det här formuläret fyller du i hur mycket du kan betala per månad. Vi vill att du betalar minst en procent av din totala skuld, men alltid lägst 300 kr.

Observera att beloppet endast är ett förslag från dig.

Vi återkommer med svar på din ansökan när vi har gått igenom dina ärenden.

När vi upprättar en avbetalningsplan tillkommer en uppläggningskostnad på 170 kr. För varje aviseringstillfälle tillkommer även en aviserings- och bokföringskostnad på 60 kr. Dröjsmålsränta kan tillkomma under amorteringstiden. Tänk därför på att din totala kostnad blir lägre ju högre belopp du kan betala per månad.

En eventuell avbetalningsplan inkluderar alla dina ärenden, förutom ärenden som överlämnats till Kronofogden för utmätning eller till inkassobolag. Du kan inte använda nedanstående formulär om du har ett ärende som överlämnats till Kronofogden för ansökan om betalningsföreläggande. Kontakta istället vårt kundcenter för information om betalningsmöjligheter.

En förutsättning för att en avbetalningsplan ska kunna beviljas är att ditt/dina fordon är försäkrade eller avställda.  

 

Referensnr:
 
Förnamn:
 
Efternamn:
 
c/o adress:
 
Gatuadress:
 
Postnummer:
 
Postort:
 
Telefonnr (dagtid):
 
Mobiltelefonnr:
 
E-postadress:
 
Belopp per månad att avbetala (minsta belopp är 300 kr):
 
Vilken månad kan du påbörja en eventuell avbetalningsplan?
 

 
Om TFF godkänner avbetalningsplanen önskar jag besked via:


 
Ev. meddelande:
 
 
Endast ifyllandet och avsändandet av ett webbformulär förhindrar inte att handläggningen av dina ärenden fortsätter. Vi kommer att skicka ett skriftligt svar till dig med besked om avbetalningsförslaget accepteras eller inte.