Vi arbetar för att få fler att teckna trafikförsäkring

Ett av Trafikförsäkringsföreningens (TFF) uppdrag är att minska andelen oförsäkrade fordon i landet. En viktig del i detta arbete är att öka kunskapen om trafikförsäkringsplikten och trafikförsäkringsavgiften.

Den som äger ett motorfordon måste enligt lag teckna en trafikförsäkring från första dagen. Men över 60.000 fordon i Sverige är oförsäkrade, cirka en procent. TFF har som målsättning att antalet oförsäkrade ska minska.

Ägare till oförsäkrade fordon är tvungna att betala en trafikförsäkringsavgift till TFF för varje dag som fordonet är oförsäkrat. Många som fått ett avgiftskrav menar de inte känner till att fordonet enligt lag ska vara trafikförsäkrat – dessutom från första dagen. De känner heller inte till vilka konsekvenser som följer på att ha sitt fordon oförsäkrat.

Vår plikt att göra det vi kan för att öka kunskapen

En relativt utbredd okunskap tillsammans med en hög trafikförsäkringsavgift gör att TFF känner ett ansvar för att genomföra aktiviteter som ökar kunskapen om trafikförsäkringsplikten. För några år sedan gjordes en mätning över hur vårt arbete påverkade kunskapsnivån. Det blev tydligt att vår pågående kampanj hade effekt på allmänhetens medvetenhet om trafikförsäkringsplikten.

En särskild grupp driver och utvecklar arbetet

TFF har bildat en grupp bestående av medarbetare som med olika infallsvinklar driver och utvecklar informationsarbetet. Vi bland annat med dessa aktiviteter:

  • Annonser på webbplatser och i tidningar där fordon byter ägare privat.

  • Annonser till personer som ofta går in på webbplatser med försäljning av fordon.

  • Webbplats med våra viktigaste budskap som nås via webbannonserna.

  • En allmän folder och en till ungdomar med våra viktigaste budskap.

  • Samarbete med Kronofogden, Transportstyrelsen och flera andra aktörer för att minska andelen oförsäkrade och förhindra att människor skuldsätter sig.

  • Spridning av våra informationsblad på 16 olika språk.

  • Gratis informationsmaterial till lärare via utbudet.se

  • Information till ungdomar via FreeBooks kostnadsfria skolmaterial.

  • Ekonomiskt och innehållsmässigt bidrag till NTF:s webbplats trafikeniskolan.se