Din obetalda försäkringspremie blir en fordran

Om du inte har betalat försäkringspremien för ditt fordon, lämnar försäkringsbolaget oftast över fordran till oss.

Har försäkringen för ditt fordon gått ut, håller försäkringsbolaget fordonet försäkrat under en så kallad uppsägningsperiod. Det är denna fordran som förs över till oss som obetald försäkringspremie.

Om du inte försäkrar fordonet eller ställer av det hos Transportstyrelsen, börjar vi ta ut en avgift när uppsägningsperioden har gått ut.

När du betalar trafikförsäkringen på nytt, börjar den nya försäkringen gälla från det datum betalningen kommer in till försäkringsbolaget.

Du ska dock fortfarande betala den obetalda försäkringspremien och den eventuella trafikförsäkringsavgiften till oss.