Självrisk för kostnader ditt fordon orsakat vid en olycka

En trafikförsäkring gäller ibland med en självrisk. Den innebär att du som ägare till ett fordon måste stå för en del av de kostnader som fordonet orsakat vid en olycka.

Det kan till exempel gälla om föraren som orsakat olyckan är straffbart berusad eller under 24 år.

I regel betalar försäkringsbolaget ut full ersättning till den/de personer som har rätt till ersättning. Därefter kräver försäkringsbolaget självrisken från dig som ägare till det fordon som orsakat olyckan.

Om du som fordonsägare inte betalar självrisken, kan försäkringsbolaget lämna över fordran till oss.

För mer information om självrisk, läs dina försäkringsvillkor.