Är ditt fordon oförsäkrat måste du betala trafikförsäkringsavgift

Nästan alla motorfordon ska enligt lag ha en trafikförsäkring. Om ditt fordon är oförsäkrat, men inte avställt, har vi laglig rätt att ta ut en trafikförsäkringsavgift av dig som ägare.

Avgiften tas ut för varje dag som ditt fordon är oförsäkrat. Den bidrar till att täcka kostnaderna för de skador på personer och egendom som orsakats av oförsäkrade fordon.

Ladda ner vår broschyr om trafikförsäkringen (2,5 Mb pdf) som delas ut till körskolor.

Trafikförsäkringsavgiftens storlek baseras på de högsta premierna som försäkringsbolagen tillämpar för de olika fordonsslagen, till exempel personbil eller tung lastbil. 

Aktuell avgiftstabell

Om vår lagliga rätt att ta ut avgift, se Trafikskadelagen 34 §